25
Μαΐ
2017
0
Πως Γίνεται Διαχείριση Ακινήτου από Κατοίκους Εξωτερικού

Πως Γίνεται η Διαχείριση Ακινήτου από Κατοίκους Εξωτερικού

Λύση στην διαχείριση ακινήτων για κατοίκους εξωτερικού έρχονται να δώσου εταιρείες με ειδίκευση σε αυτόν ακριβώς τον τομέα οι οποίες δεν είναι μεσιτικά γραφεία αλλά εταιρείες που στο δυναμικό τους διαθέτουν λογιστές, δικηγόρους συμβολαιογράφους και άλλες ειδικότητες που σχετίζονται με τον χώρο των ακινήτων. Συγκεκριμένα οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων μπορούν να αναλάβουν τις παρακάτω εργασίες.

Ως παράδειγμα υπηρεσιών θα φέρουμε την εταιρεία G-Epsilon η οποία αναφέρει:

Προσφέρουμε με υπευθυνότητα, νομιμότητα και διαφάνεια ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σας βοηθούν  να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Διαθέτετε κάποιο ή κάποια ακίνητα που βρίσκονται σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση από εσάς (σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό) και θέλετε να το μισθώσετε;
 • Διαθέτετε κάποιο ή κάποια ακίνητα εξ’ αδιαιρέτου και είναι δύσκολη η συνεννόηση μεταξύ συνιδιοκτητών;
 • Διαθέτετε κάποιο η κάποια ακίνητα αλλά για διαφόρους άλλους λόγους δυσκολεύεστε να τα διαχειριστείτε;
 • Συγκεκριμένα δυσκολεύεστε
  • Στην ανεύρεση κατάλληλου και κυρίως φερέγγυου μισθωτή;
  • Με τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων;
  • Με την τήρηση των συμβατικών όρων και υποχρεώσεων των μισθωτών-ενοίκων απέναντί σας;
  • Με την έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών για τη μίσθωση του ακινήτου σας;
  • Με την έγκαιρη είσπραξη των ενοικίων;
  • Χρεώνεστε με κοινόχρηστες η άλλες δαπάνες που δεν μπορείτε να ελέγξετε και φθάνουν τα ενοίκια «πετσοκομμένα » στα χέρια σας  ;
  • Με τη διευθέτηση  των φορολογικών σας υποχρεώσεων και την εμπρόθεσμη τακτοποίησή τους;
 • Δυσκολεύεστε να παρακολουθείτε αν το μίσθιο σας βρίσκεται σε καλή κατάσταση;
 • Ανησυχείτε για την τύχη του;
 • Δυσκολεύεστε για την συντήρηση ή την επισκευή του ή ακόμη και την ανακαίνιση του προκειμένου να συνάψετε μια νέα μισθωτική σύμβαση;
 • Δυσκολεύεστε με κληρονομικές εκκρεμότητες και με τις διαδικασίες διεκπεραίωσης τους;
  • Με τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθούν και πρέπει να συγκεντρώσετε;
  • Με τις συμβολαιογραφικές πράξεις, μεταβιβάσεις, γονικές ή άλλες  παροχές;

Η G-Epsilon αποτελεί μια καινοτόμο εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας τρίτων. Δεν είναι μεσιτική εταιρεία. Είναι εταιρεία η οποία συστάθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες πολλών ιδιοκτητών οι οποίοι είτε λόγω απόστασης π.χ. Ομογενείς, κάτοικοι εξωτερικού, κάτοικοι επαρχίας, είτε και λόγω πολλών εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησιών, αδυνατούν να διαχειριστούν μόνοι τους την ακίνητη περιουσίας τους σε τομής για παράδειγμα όπως η είσπραξη ενοικίων και μισθωμάτων.

Πρωτοπόρος με πολυετή εμπειρία άνω των δέκα χρόνων στον κλάδο της διαχείρισης των ακινήτων, η G-Εpsilon διαθέτει άρτια  κατηρτησμένα στελέχη, Οικονομολόγους, Δικηγόρους, Φοροτεχνικούς και τεχνικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτούμενες διαδικασίες, δίνοντας τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις. Μεριμνώντας πάντα για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των ακινήτων απαλλάσσουν τους ιδιοκτήτες από το βάρος της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας τους,  όπως την κατάρτιση μισθωτικών συμβάσεων, την  είσπραξη μισθωμάτων, την φορολογική παρακολούθηση,  την νομική κάλυψη , την ασφαλιστική μέχρι  την συντήρηση και την ανακαίνιση των ακινήτων.