2
Ιάν
2017
0
Φωτεινές Επιγραφές και Επιγραφές LED για Καταστήματα

Φωτεινές Επιγραφές και Επιγραφές LED για Καταστήματα

Οι επιγραφές είναι από τα πρώτα στοιχεία που συνθέτουν τον εξωτερικό διάκοσμο ενός καταστήματος. Ανεξάρτητα από είδος του καταστήματος μια οι περισσότερες επιγραφές είναι απαραίτητες σε μια επιχείρηση για την προβολή της και την ενημέρωση των περαστικών όπως και της ευρύτερης γειτονιάς σχετικά με την δραστηριότητα που ασκεί κάθε επαγγελματίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

  • Αναγνώριση μάρκας προϊόντος/υπηρεσίας (brand awarness).
  • Γνώση μάρκας προϊόντος/υπηρεσίας (brand knowledge).
  • Εικόνα μάρκας προϊόντος/υπηρεσίας (brand image).
  • Πίστη στην μάρκα του προϊόντος (brand loyalty).
  • Επέκταση της αγοράς σε καινούριους πελάτες.
  • Ενημέρωση καταναλωτή για προϊοντικούς νεωτερισμούς και βελτιώσεις.
  • Εκπαίδευση των καταναλωτών.
  • Συντήρηση των πωλήσεων και υπόμνηση-υπενθύμιση μάρκας.
  • Ηγετική θέση στην αγορά (market leader).
  • Ικανοποίηση του δικτύου διανομής και ευκολότερη προώθηση των προϊόντων από τους πωλητές.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί αρκετά ο κλάδος της διαφήμισης, με αποτέλεσμα να αυξηθούν αισθητά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Σημαντικό μέρος του κόστους των εφημερίδων και των περιοδικών καλύπτεται απ’ τις διαφημίσεις. Η διαδικτυακή διαφήμιση στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από εσπευσμένες πρόχειρες κινήσεις, πλήρη έλλειψη δεοντολογικών κανόνων και έντονη δυσπιστία απ’ όλες τις πλευρές. Τα μέσα που βοηθούν στην υλοποίηση μιας διαφημιστικής εκστρατείας είναι κυρίως το διαδίκτυο και τα διαφημιστικά φυλλάδια.

Η ανάπτυξη και  η πλήρη εξάπλωση του διαδικτύου καθιστούν το ψηφιακό μάρκετινγκ πόλο έλξης για όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις καθώς θέτει υπόαμφισβήτηση παραδοσιακές στρατηγικές μάρκετινγκ όπως προβολή με επιγραφές led ενώ παράλληλα αλλάζει και την φυσιογνωμία του καταναλωτή.  Δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτή την εργασία να κατανοήσουμε ότι ο καταναλωτής αλληλεπιδρά πλέων με μια μάρκα, καθώς λόγω της αμεσότητας και της μόνιμης πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες αυτό είναι  πιο εφικτό.

Leave a Reply